O Z N A M

V súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR oznamujeme, že naše prevádzky budú naďalej otvorené pod podmienkou dodržania všetkých epidemiologických opatrení, najmä:

Striebro

Náramok

Nám. slobody 1000, Vranov nad Topľou
106.00 €