Vážení zákazníci,

NAŠE  ZÁLOŽNE  SÚ  ODO DŇA  22. MARCA 2021 RIADNE OTVORENÉ
(už nielen ako výdajné miesto nášho e-shopu) v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 131 vydaného dňa 19.marca 2021.

V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že na všetky zmluvy, ktoré mali pôvodnú splatnosť do 21. januára 2021, poskytujeme náhradný termín plnenia (zaplatenia poskytnutej pôžičky s úrokmi, alebo len úrokov) do 31. marca 2021. Do tohoto termínu budeme akcepovať aj požiadavku na ústne predlženie splatnosti, avšak len do 20. apríla 2021.   

Vaša POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA

PRÁCA

Práca pre našu firmu v záložniach prináša spolu so zodpovednosťou veľa nových vedomostí a nespočet výhod a dôvodov prečo byť u nás zamestnaný.

Práca v záložni ako jedna z mála neprináša dennodenný stereotyp, ale  dni plné rozhodnutí, obchodu, práce s ľuďmi, zaujímavými predmetmi a v neposlednom rade aj získávanie finančných vedomostí, nakoľko sú záložne istým druhom finančných inštitúcií.

My hľadáme ľudí, ktorý si zakladajú hlavne na lojalite, spoľahlivosti a dokážu sa promptne rozhodovať v oblasti obchodu, radi jednajú a pracujú s ľuďmi.

Príďte k nám pracovať, my Vás to naučíme.

 

 

Záujemcovia, posielajte svoj životopis na e-mailovú adresu: info@postovazalozna.sk