PREDÁVAME POUŽITÝ TOVAR.

PRÁCA

Práca pre našu firmu v záložniach prináša spolu so zodpovednosťou veľa nových vedomostí a nespočet výhod i dôvodov prečo byť u nás zamestnaný.

Práca v záložni, ako jedna z mála, neprináša dennodenný stereotyp, ale dni plné rozhodnutí, obchodu, práce s ľuďmi, zaujímavých predmetov a v neposlednom rade aj získavania finančných vedomostí, nakoľko záložne sú istým druhom finančných inštitúcií.


My hľadáme ľudí, ktorí si zakladajú hlavne na lojalite, spoľahlivosti a dokážu sa promptne rozhodovať v oblasti obchodu, radi jednajú a pracujú s ľuďmi.

Príďte k nám pracovať, my Vás to naučíme.

 

 

Záujemcovia, posielajte svoj životopis na e-mailovú adresu: info@postovazalozna.sk